INSCYD Instrukcja wykonania testu POWER PERFORMANCE DECODER

 

Odpoczynek przed testem

 

Przed przystąpieniem do testów upewnij się, że jesteś dobrze wypoczęty. Tego testu nie należy przeprowadzać bezpośrednio po ciężkim bloku treningu lub w jego trakcie. Aby uzyskać najlepsze parametry zalecany odpoczynek wynosi jeden lub dwa dni przed testem.

 

Testy mogą trwać do 3 dni. Trener doradzi w jaki sposób przeprowadzić przeprowadzić próby. Wszystkie interwały (wszystkie 4) muszą być wykonywane w pozycji SIEDZĄCEJ na rowerze w tych samych warunkach (w pomieszczeniu lub na zewnątrz), na tym samym rowerze, w tej samej pozycji (dolny lub górny chwyt) na tym samym mierniku mocy i na tym samym nachyleniu (do wyboru podjazd lub płasko).

 

Przygotowania - krok pierwszy

 

Upewnij się, że Twój miernik mocy jest skalibrowany, komputer rowerowy jest naładowany i ma wystarczającą ilość pozostałej pamięci. Ustaw nagrywanie danych co sekundę (bez inteligentnego nagrywania!). W razie potrzeby wykonaj kalibrację przesunięcia zera przed każdym testem (zero offset) i upewnij się również, że zapisujesz pomiar tętna (jeśli posiadasz czujnik).

 

Rozgrzewka - krok drugi

 

Upewnij się, że jesteś odpowiednio rozgrzany. Zaleca się co najmniej 15-minutową rozgrzewkę, z jednym skokiem (do 8 sekund) osiągając wysoka moc wyjściową, ale nie o intensywności maksymalnej. Odczekaj co najmniej 8 minut w fazie rozgrzewki przed przystąpieniem do pierwszego testu.

 

Możesz wykonać wszystkie testy tego samego dnia w ramach tej samej sesji. Jeśli jednak jest to wygodniejsze, możesz również je rozłożyć na trzy kolejne dni, ale nie dłużej. Twój trener poda Ci szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób chcesz, abyś przeprowadził test.

 

Pomiędzy testami

 

Upewnij się, że jesteś zregenerowany i naładowany przed rozpoczęciem następnego testu, uzupełniając płyny oraz węglowodany (szczególnie przed testem 12 minutowym). Po poprzednim teście uwzględnij co najmniej 15 minut regeneracji. Konkretne czasy i intensywność regeneracji wymienione są poniżej:

 

Protokół (4 testy):

 

 1. 20-sekundowy sprint na siedząco (dozwolony zakres: 18-24 s)

 

 • minimalna zalecana regeneracja: 12 minut przy 50% FTP przed kolejnym testem

 

 1. Maksymalny wysiłek trwający 3 minuty (utrzymywanie najwyższej mocy stałej w całym interwale) (dozwolony zakres 2:30 - 3:15)

 

 • minimalna zalecana regeneracja: 15 minut przy 50% FTP przed następnym testem.

 

 1. 6-minutowy maksymalny wysiłek (utrzymywanie najwyższej mocy spójnej dla całego interwału) (dozwolony zakres 4-8 min)

 

 • minimalna zalecana regeneracja: 15 minut przy 50% FTP przed następnym interwałem.

 

 1. 12-minutowy maksymalny wysiłek (utrzymywanie najwyższej mocy stałej dla całego interwału) (dozwolony zakres 8-20 minut)

 

Test dekodera mocy i wydajności INSCYD (PPD) daje nam najbardziej kompletny i dokładny profil metaboliczny i wydajnościowy:

 • Maksymalna wydolność tlenowa (VO2max)
 • Maksymalna pojemność glikolityczna (VLamax)
 • Gromadzenie i odzyskiwanie mleczanu
 • Szybkość spalania tłuszczu i węglowodanów
 • Współczynniki udziału energii tlenowej i beztlenowej
 • Próg beztlenowy

Testy mogą być wykonywane jako część sesji treningowej lub jako pełny test na drodze lub w pomieszczeniu na trenażerze.
Więcej informacji na temat przeprowadzania testów otrzymasz od swojego trenera.

 

Zamów test

  350 zł