5. Ankieta

Wyznajemy zasadę: "Każdy organizm jest zupełnie inny i wymaga indywidualnego podejścia". Dlatego kolejnym krokiem jest zalogowanie się w systemie Cyclo Trenera (za pomoca loginu i hasła dostarczonego tuż po podpisaniu umowy) i wypełnienie ankiety, która ma na celu zweryfikowanie słabych i mocnych stron. Jest to w pewnym sensie rodzaj analizy SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats), dzięki której jesteśmy w stanie ukierunkować trening pod danego zawodnika.