Bike Camp Jakuszyce 2017

Bike Camp Jakuszyce 2017

Szanowni Państwo, Jakuszyce to dzielnica Szklarskiej Poręby, oddalona od centrum miasta o 7 kilometrów, usytuowana 800 m od granicy polsko-czeskiej (przed przystąpieniem Polski do układu z Schengen istniało tu jedno z największych przejść granicznych pomiędzy Polską a Czechami Jakuszyce - Harrachov), położona na wysokości 886 m n.p.m. Jej klimat jest porównywalny do klimatu na wysoko ...